Ceník průkazu ENB
Typ nemovitosti Podklady Cena bez DPH1)
Rodinné domy jednopodlažní digitální od 3 500 Kč
papírové od 4 000 Kč
Rodinné domy vícepodlažní digitální od 4 000 Kč
papírové od 4 750 Kč
Bytové domy digitální od 8 000 Kč
papírové od 9 000 Kč
Administrativní budovy   od 12 000 Kč
Ostatní budovy   dohodou2)

Doba vypracování je do 10 pracovních dnů. Cena zahrnuje 2x výtisk, pro novostavby 3x výtisk.

Podkladem pro vystavení průkazu ENB je dokumentace stavby, včetně projektu osazení na pozemek s vyznačením orientace ke světovým stranám, technická zpráva, dokumentace TZB (vytápění, ohřev TUV, VZT, umělé osvětlení). Podklady od objektu lze předávat v papírové nebo elektronické formě (např. ve formátu PDF, PLA, PLN, DWG, DOC).

Poznámky:

1)Konečná cena zakázky bude vždy stanovena na základě specifikace objektu. V případě chybějící projektové dokumentace je nutné provést potřebné zaměření stavby a zjištění provozních vlastností. Cena se určuje z celkové energeticky vztažné plochy - 25 Kč/m2 bez DPH.

2)Např. restaurace, hotely, školy, sportovní zařízení, tělocvičny, nemocnice, kulturní zařízení, multifunkční objekty, obchodní a komerční objekty, apod.

Informační průvodce k průkazu ENB je ke stažení v PDF (110 kB).


Kontakt

Ing. Radomír Kopec
Popovická 414/39 Přerov 751 24
602551697