Kdy budu potřebovat nový průkaz ENB?

Přehledné shrnutí požadavků na zpracování průkazu energetické náročnosti (§ 7a) pro majitele nemovitostí podle novely zákona o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) od roku 2013.

Průkazy energetické náročnosti dokládají, že nová nebo právě zrenovovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. Při prodeji či novém pronájmu nabízí zájemci ověřenou hodnotu, ze které lze – při typickém užívání – odvodit roční náklady na energie. Jedná se o obdobu uvádění normované spotřeby u automobilu nebo například štítku s energetickou třídou na ledničce. Průkazy energetické náročnosti slouží k ochraně spotřebitele. Informují účastníky realitního trhu o kvalitě zboží, což je základním předpokladem jeho dobrého fungování. Lidé tak nebudou chtít kupovat takovou budovu, jejíž provoz se jim následně velmi prodraží.

Rodinný dům

 • Novostavba od roku 2013. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení. To platí stejně jako doposud. Průkaz většinou nechá u autorizovaného energetického specialisty zpracovat projektant, který připravuje stavební dokumentaci.
 • Renovace od roku 2013, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dům, může využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona. Doposud se zpracovával průkaz pouze při renovaci větších budov.
 • Prodej či nový pronájem domu od roku 2013. Toto je novinka; indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci.

Bytový dům

 • Novostavba od roku 2013. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení. To platí stejně jako doposud. Průkaz většinou nechá u autorizovaného energetického specialisty zpracovat projektant, který připravuje stavební dokumentaci.
 • Renovace od roku 2013, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dům, může využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona. Doposud se zpracovával průkaz pouze při renovaci větších budov.
 • Prodej či nový pronájem celé budovy od roku 2013. Indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci.

Od roku 2013 existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při prodeji jednotlivého bytu. Pokud jej majitel bytu na písemnou žádost od společenství vlastníků jednotek nezíská, může vykázat tři roční vyúčtování spotřeby využívaných energií. V případě, že se předkládá průkaz, musí být indikace energetické třídy také v inzerci. Povinnost se nevztahuje na družstevní byty (zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání).

Od roku 2016 existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při novém pronájmu jednotlivého bytu. Průkaz energetické náročnosti se zpracovává pouze na celý bytový dům, poté jej využívají všichni majitelé jednotlivých bytů.

Podle energeticky vztažné plochy budou mít povinnost nechat si zpracovat průkaz od určitého roku všechny domy, což usnadní jeho získání pro majitele bytů. Bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m² musí mít zpracovaný průkaz do 1. 1. 2015, nad 1000 m² do 1. 1. 2017 a menší do 1.1.2019. To se týká i bytového domu vlastněného družstvem.

Nově zavedený pojem energeticky vztažná plocha znamená vnější podlahovou plochu sečtenou po jednotlivých podlažích. Tato plocha bude tedy číselně větší (až o desítky procent), než je součet užitných ploch bytů či kancelářských prostor.

Veřejná budova (budova užívaná orgánem veřejné moci)

 • Do poloviny roku 2013 musí mít zpracovaný průkaz budova s energeticky vztažnou plochou nad 500 m² a do poloviny roku 2015 budova nad 250 m². Veřejné budovy mají povinnost průkaz vystavit u vchodu nebo ve vstupním prostoru.

Kancelářská komerční budova

 • Zde platí stejné požadavky jako u bytového domu. Na prodej či nový pronájem jednotlivé kanceláře či podlaží se pak vztahují požadavky jako na byt.

Výjimky

 • výjimku z povinností zpracovat průkazy mají budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m²
 • budovy pro náboženské účely jako jsou kostely, mešity či chrámy
 • chaty a chalupy, tedy objekty využívané pro rodinnou rekreaci, které nejsou určeny k trvalému bydlení
 • další výjimka se vztahuje na průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ

Odkazy a soubory ke stažení

Informační průvodce k průkazu ENB je ke stažení v PDF (110 kB).

Informační leták PENB


Kontakt

Ing. Radomír Kopec
Popovická 414/39 Přerov 751 24
602551697