Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy pro:

 • bytová družstva a SVJ
 • projekční kanceláře
 • realitní kanceláře
 • soukromé investory
 • pro orgány veřejné moci

Podkladem pro vystavení průkazu ENB je dokumentace stavby, včetně projektu osazení na pozemek s vyznačením orientace ke světovým stranám, technická zpráva, dokumentace TZB (vytápění, ohřev TUV, VZT, umělé osvětlení). Podklady od objektu lze předávat v papírové nebo elektronické formě (např. ve formátu PDF, PLA, PLN, DWG, DOC).

Požadavky na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy:

Na základě novely zákona č. 406/2000 Sb. ze dne 19. 7. 2012 (zákon č. 318/2012), která vstoupila v platnost od 1. ledna 2013, jsou stavebníci, vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti:

 • při výstavbě nových budov a při rekonstrukci budovy
 • při prodeji budov nebo ucelené části budovy
 • při pronájmu budovy
 • od 1.1. 2016 také při pronájmu ucelené části budovy

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni:

 • Předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci před uzavřením smluv týkajících se koupě nebo pronájmu budovy.
 • Předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu smlouvy.
 • Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech.

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní objekty:

 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 do 1. ledna 2015
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2 do 1. ledna 2017
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2 do 1. ledna 2019

Vlastník je povinen zajistit PENB u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

Informační průvodce k průkazu ENB je ke stažení v PDF (110 kB).


Kontakt

Ing. Radomír Kopec
Popovická 414/39 Přerov 751 24
602551697